Közérdekű kötelezettség-vállalás szervezése

Bicske Város Önkormányzata a kárpátaljai diákok zánkai táboroztatásához kapcsolódó (adománygyűjtő akciót) közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal az adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják.

2.) A közérdekű kötelezettségvállalást kiíró a képviselő-testületi határozat meghozatalától 2016. 08. 31. napjáig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Bicske Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. által vezetett, 11736020-15727048-10501629 számú bankszámlájára lehet teljesíteni.

3.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Bicske Város Önkormányzata a fenti alszámlán elkülönítetten kezeli. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31-ig.

4.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.

5.) Bicske Város Önkormányzata köteles a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.

Bicske, 2016. június 1.

Pálffy Károly

polgármester