Megalakult a Bicske Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum

2017. május 31-én megalakult a Bicske Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében elfogadta Stratégiáját, amiben 2020-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Bicskei járás munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt 185,01 millió forintos forrása vissza nem térítendő támogatás.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Bicske Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 185,01 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők, és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.

A 20 tagszervezetből álló együttműködés fő célja Bicske járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív megvalósulását, és ha szükséges javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.

2017. augusztus 2-án a Bicske Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai célt tűzött ki maga elé:

  • A térségben működő vállalati együttműködések hatékony integrációja a térségi foglalkoztatási paktumba
  • A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése
  • Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében

A projekt megvalósítása során, legalább 120 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét, valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

A Bicskei Polgármesteri Hivatlaban működik az a Paktum Iroda, amely folyamatos koordinációs, dokumentációs és kapcsolattartói tevékenységgel segíti az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum munkáját.

A Paktum Iroda elérhetősége:

Kuhárszky Éva paktumkoordinátor/e-mail:
kuharszky.eva@bicske.hu';
// -->       

Csordás Sándor szakmai munkatárs/e-mail:
csordas.sandor@bicske.hu';
// -->

Cím: Bicske Város Önkormányzata, Bicske, Hősök tere 4.

Tel.: 22/565-464 

A Programban való részvételi és csatlakozási szándékot a következő helyen lehet jelezni:

Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

2060 Bicske, Kisfaludy u.50.

Osztályvezető: Nagyné Mikulásik Katalin

Telefon: 22/565-263, Fax.: 22/565-264

E-mail:
foglalkoztatas.bicske@fejer.gov.hu';
// -->