Népesség-összeírás Bicskén

A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország területén a népesség személyi, családi és lakásviszonyairól összeírást (mikrocenzust) hajt végre 2016. október 1. november 8. között.

A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

A számlálóbiztosok 2016. október 10-e és november 8-a között keresik fel a mikrocenzus mintájába került, de internetes válaszadási lehetőséggel nem élőket.  A kérdezőbiztosok a Btk. szerint hivatalos személynek minősülnek, feladatellátásuk során minden esetben névre szóló, sorszámozott kérdezőbiztosi igazolvánnyal igazolják magukat.

Bicske városban kizárólag az alábbi személyek látnak el számlálóbiztosi feladatot:

Név                             Számlálóbiztosi igazolványszám

Sági Magdolna                                 1855

Komárominé Bodnár Erika            1850

Babai Gáborné                                  1846

Mukáné Pósfai Márta                      1852