Pályázat költségelvű önkormányzati bérlakásra

Hirdetmény

Bicske Város Önkormányzata a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) szerint - a Bicske Akácfa utca 1/D 3. ajtó alatti (526/42 hrsz.) költségelvű bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

 A lakás jelenleg is lakott, ezért a megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 22/565-464-es telefonszámon.

Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony kezdete 2020. március 1.

  • A bérleti jogviszony határozott, 3 éves időre jön létre.
  • A lakás összkomfortos, 55.59 m2 alapterületű, 1+2 félszobás.
  • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított:

bruttó 47.252,- Ft/hó.

  • A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét és a lépcsőház világítás arányos részét a bérlő fizeti.
  • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)
  • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
  • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a lakásrendelet szabályozza.

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 1. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell a 2. számú mellékletben foglaltakról. 

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását és
  • a lakás bérleti díja alapján számított, legalább két havi óvadék rendelkezésre állásáról szóló igazolást.

Lakásbérleti szerződés megkötését megelőzően a bérbeadó által megadott bankszámlára (bérbeadó által megjelölt határnapig) át kell utalnia a fizetendő óvadék teljes összegét.)

További kérdések esetén személyesen a Bicskei Polgármesteri Hivatalban (Bicske, Hősök tere 4.) Marton Ildikó ügyintézőnél, vagy a 22/565-464-es telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.