Tovább javulhat Bicske és környéke munkaerő-piaci helyzete

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság támogatásra érdemesnek ítélte a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a „Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban” című pályázatot. Ennek értelmében 185 millió forint összegű forrást nyert a térség, melyből a Bicskére eső támogatás összege mintegy 12 millió forint.

A pályázat konzorcium keretében valósul majd meg, melynek tagjai: a Fejér Megyei Kormányhivatal, Bicske Város Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely. A projekt célterülete a Bicskei járás egésze, vagyis a program Bicske, Csákvár, Alcsútdoboz, Bodmér, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa és Vértesboglár településekre koncentrál.

A cél pedig, a járás egészére kiterjedő, a helyi gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési stratégia megalkotása, valamint olyan képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a térség gazdaságának fenntartható fejlődéséhez, a területi hátrányok csökkentéséhez, a vállalkozások munkaerő igényének kielégítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez.

A projekt keretében munkaerő-piaci programokat valósítanak meg, azokba összesen 120 embert vonnak be, ebből 40 fő támogatott foglalkoztatása és 30 fő képzése is megvalósul.

A pályázat célcsoportjai a járásban élő álláskeresők, különös tekintettel a 25. életévüket betöltött (az Ifjúsági Garancia Rendszerben nem résztvevő) munkanélküliek az alábbi hátrányos helyzet valamelyikével: alacsony iskolai végzettség, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek.