Új településfejlesztési koncepció - hirdetmény

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve az 7/2018. (III.28.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk új településfejlesztési koncepciót készít, felülvizsgálja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés a) pontja teljes eljárás keretén belül történik. A teljes eljárás véleményezési szakaszában a partnerek véleményt mondhatnak az elkészült tervezetről.

A partnerségi egyeztetési tervdokumentáció 2021. január 25. napjától megtekinthető a www.bicske.hu. honlapon.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás, valamint az elektronikus lakossági fórum határideje: 2021. január 25-től – 2021. február 9-ig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően - a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a druzsin.laszlo@bicske.hu e-mail címen. Észrevételeket és javaslatokat tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Bicske, 2021. január 25.

         Bálint Istvánné polgármester

 

A dokumentumok letölthetőek itt:

Alátámasztó munkarészek

Jóváhagyandó munkarészek

Koncepció

Megalapozó vizsgálat

Régészet

A dokumentumok olvasásához az alábbi ingyenes program szükséges:

https://www.winrar.hu/downloads