Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ

A székhely címe: 2060 Bicske, Ady E. u. 1.

Telefon: +36 22 412 367

E-mail:
kapcsolatkozpont@bicske.hu';
// -->

 

A Kapcsolat Központ külön szakmai egységekben biztosítja az ellátásokat.

 

Bölcsődei Szakmai Egység:

 

A telephely címe: 2060 Bicske, Ady E. u. 17.

Telefon: +36 22 950 324

E-mail:
bolcsode.bicske@gmail.com';
// -->

 

Működési területe: Bicske közigazgatási területe

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység:

 

A telephely címe: 2060 Bicske, Ady E. u. 1.

Telefon: +36 22 412 367

E-mail:
kapcsolatkozpont@bicske.hu';
// -->

 

Ellátott feladatok:

A cél megvalósítása érdekében a szolgálat feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz, való alkalmazkodáshoz.

Az intézmény szakemberei által segítséget nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Ennek érdekében:

 • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet
 • információt nyújt
 • kríziskezelést végez
 • ellátásokhoz való hozzáférésben segítséget nyújt
 • természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutást megszervezi
 • prevenció, szabadidős programokat szervez
 • szociális segítő tevékenységet végez: családgondozás
 • szociális, életvezetési, mentális, háztartási- gazdálkodási tanácsokat ad
 • egyéni és csoportos készségfejlesztést végez
 • közösségfejlesztést végez
 • folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő család-és gyermekjóléti központtal
 • elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket;

 

 

Működési területe: Bicske város közigazgatási területe.

 

 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egység:

 

Nyitva álló helyiség: 2060 Bicske, Ady E. u. 2.

Telefon: +36 22 952 791

E-mail:
kapcsolatkozpont@bicske.hu';
// -->

 

Ellátott feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik a Bicskei járáshoz tartozó településeken azon szolgáltatások nyújtása, mely hozzájárul a gyermek családban nevelkedésének elősegítéséhez. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

 • gyermekvédelmi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el: védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás esetén
 • közreműködik hatósági intézkedésben: javaslattétel, esetmenedzselési feladatok
 • támogatást nyújt a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • utógondozást végez
 • speciális szolgáltatásokat nyújt:

- kapcsolatügyelet

- készenléti ügyelet-telefonos segítői munka

- utcai szociális munka

- jogi tanácsadás

- pszichológiai tanácsadás

- családkonzultáció, családterápia

- mediáció

 • menekültek integrációjának segítése
 • szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén lévő család-és gyermekjóléti szolgálatoknak

 

Működési területe: Bicskei járáshoz tartozó települések.

 

Gondozási Központ Szakmai Egység:

 

A telephely címe: 2060 Bicske, Szent István u. 124.

Telefon: +36 22 950 175

E-mail: gondozas.kapcsolatkozpont@bicske.hu

 

Ellátott feladatok:

 • Nappali ellátás
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Támogató szolgálat

 

 

Működési területe:

 

 • Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás: Bicske város közigazgatási területe
 • Támogató szolgálat: Bicske város, Csabdi község közigazgatási területe

 

Védőnői Szakmai Egység:

 

A telephely címe: 2060 Bicske, Kossuth tér 14.

Telefon: +36 22 952 232

E-mail:
bicskevedonok@gmail.com';
// -->

 

Ellátott feladatok:

 • körzeti védőnői ellátás
 • iskolavédőnői ellátás

 

Működési területe:

működési engedélye szerinti területi ellátási kötelezettséggel végzett egészségügyi szolgáltatás:

 

 • Területi ellátási kötelezettséggel Bicske, Csabdi, Alcsútdoboz, Óbarok, Nagyegyháza területe a 169/2011. (V.26.) Kt. határozattal meghatározott területi beosztásban és a következő intézményekben: Kakas Óvoda, Szivárvány Óvoda, Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvodája Csabdi, Óbarki Napköziotthonos Óvoda, Háromhárs Óvoda Alcsútdoboz,

 

 

 • Iskola-egészségügyi védőnői ellátás

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája

                        2060 Bicske, Kossuth u. 42.

Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája

                        2060 Bicske, Kossuth tér 3.

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István u. 42.

József Nádor Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája

                       2064 Csabdi, Szabadság u. 37.

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola

8087 Alcsútdoboz, Szabadság út 105.

Fejér Megyei József Attila Általános Iskolája Bicske

Szent Margit Ált. Isk. Szent László Tagiskolája 2060 Bicske Hősök tere 6.