Bicskei Körzeti Megbízottak

Bozori Imre r. főtörzsőrmester Bicske I. körzeti megbízott
06-20-5276656

Kaszár Nándor r. főtörzsőrmester Bicske II. körzeti megbízott
06-20-2779945

Komlós Krisztián r. törzszászlós Bicske III. körzeti megbízott
06-20-4483796

A bicskei körzeti megbízottak fogadóórájának időpontja minden hónap első
hete szerda 10-11 óráig a Bicskei Rendőrkapitányságon.