Archív Kitüntetések
Bicske Város Önkormányzat többször módosított, a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete lehetőséget biztosít évről-évre mindazon bicskei polgárok és közösségeket elismerésben és kitüntetésben való részesítéséhez, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Bicske fejlődéséhez, gyarapították szellemi és tárgyi értékeit. teszt

Bicske Város Önkormányzat kitüntetéseiről a Képviselő-testület a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendeletben tájékozódhat.

A megalapított elismerések: